96-16 * Een nieuwe generatie maakt zich klaar

Printervriendelijke versie

Nieuwe generatie sano ritmo gymEen toekomst voor Sano Ritmo Gym

Inderdaad, wij zijn op een punt gekomen dat enkele trainsters zelf aangegeven hebben dat ze het wel zien zitten om de scepter over te nemen. Weliswaar nog niet morgen, en ook nog niet overmorgen. Maar weldra …

In tegenstelling tot vroeger maken jonge mensen steeds vaker zelf bewuste keuzes. Zij denken daar dan ook eerst diep over na. Zonder de ene valse hoop te geven of de andere onder druk te zetten, kunnen we alvast vertellen dat we zeer verheugd zijn dat een aantal jonge mensen te kennen gegeven hebben zin te hebben om Sano Ritmo Gym verder te zetten ...

We blijven echter met beide voeten op de grond want er hangen hier heel wat factoren aan vast: de combineerbaarheid met de toekomstige carrières van deze mensen, met een toekomstig gezin, en het leren omgaan met de echte verantwoordelijkheden van een club.
Op de carrières en de gezinssituaties kunnen wij weinig invloed uitoefenen. Maar voor wat betreft het doorgeven van de verantwoordelijkheden, kunnen wij een heel belangrijke rol spelen en dat willen we dan ook wel heel graag doen.

Wij zijn met ons team overeengekomen om regelmatig samen te komen zodat wij als bestuursleden onze taken met hen kunnen delen.

Wat betekent dit voor de leden?

De ouders en de leden zullen steeds meer rechtstreeks contact hebben met de trainsters omdat de bestuursleden steeds meer vanop de achtergrond gaan werken. Dat betekent echter niet dat het bestuur niets meer doet en dat de trainsters alleen werken en beslissingen nemen. Integendeel! Wij hebben een intern communicatieplatform gecreëerd waarin het bestuur en de trainsters zeer nauw gaan samenwerken. Alleen gebeurt de communicatie naar jullie toe, vanaf nu meestal vanuit de trainsters zelf.

Hand in hand tijdens een overgangsfase van onbepaalde duur

Vanaf nu zullen we gedurende de hele overgangsfase op die manier werken. Hoe lang die overgangsfase zal duren is nog niet bepaald. Zo lang het nodig is, zouden we kunnen zeggen.
We hopen op die manier Sano Ritmo Gym te kunnen behouden en een nieuwe en jeugdige spirit in te blazen zodra de tijd er rijp voor is. Wie ons al lang kent, zal wel weten dat we niet zo snel ons ‘kopke neerleggen’ en dat als we iets doen, we het menen en het goed willen doen. Wij willen onze jonge trainsters hiermee de nodige steun geven zodat zij met ‘plezier!!!’ de scepter kunnen overnemen. Het is de bedoeling om onze trainsters en de overblijvende leden een mooie erfenis boordevol mooie herinneringen, positieve normen en waarden en een geordend en gestructureerd takenpakket na verloop van tijd door te geven en geen vergiftigd geschenk.

Wij geven hen alvast ons vertrouwen, hopelijk jullie ook …

Your rating: None Average: 5 (2 votes)