Inschrijving Start to Ritmiek '16-'17

Printervriendelijke versie
Inschrijvingsformulier voor gymnasten, kinderen nog ten laste van hun ouders.                                 
  • 1 formulier per gymnast
  • Alle velden volledig invullen
  • Geldig e-mailadres invullen van minstens 1 ouder + eventueel gymnast
  • Ingevuld? Formule invullen + verzenden = bevestigingspagina met verdere instructies.

Duid elke optie aan waarvoor het lid in aanmerking komt

Zo ja, noteer de naam van de andere leden en de groep(en).

Wij denken aan hulp tijdens de jaarlijkse gymshow en andere initiatieven.
U wordt hiervoor op voorhand vrijblijvend gecontacteerd.

Wij denken aan hulp tijdens de jaarlijkse gymshow en andere initiatieven.
U wordt hiervoor op voorhand vrijblijvend gecontacteerd.

Op onze website publiceren we enkel foto's die betrekking hebben tot onze gymnastische en dansactiviteiten, optredens en nevenactiviteiten binnen de club.

Naar welk e-mailadres mogen we de uitnodiging tot betaling van het lidgeld sturen aub?

Door je akkoord te geven en het document te verzenden, is deze inschrijving rechtsgeldig zoals bij het plaatsen van je handtekening.

Sano Ritmo Gym houdt zich aan de Wet van de Privacy. Jouw gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de lessen en worden niet aan derden doorgegeven, behalve aan de GymnastiekFederatie om je kind te laten verzekeren. Je kunt ze elk ogenblik opvragen, wijzigen of schrappen.