Verzekeringen GymFed voor de leden van Sano Ritmo Gym

Printervriendelijke versie

Wie is verzekerd tegen ongevallen?

 • Alle leden van Sano Ritmo Gym zijn verzekerd bij de GymnastiekFederatie van zodra zij hun lidgeld hebben betaald.
 • De niet-leden die deelnemen aan het jaarlijkse Sanokamp betalen een hogere bijdrage dan de leden. Met deze verhoogde bijdrage worden zij automatisch ook verzekerd bij de GymnastiekFederatie.
 • Tijdens de gratis probeerlessen zijn de niet-leden eveneens automatisch verzekerd bij de GymnastiekFederatie voor zover zij slechts eenmalig deelnemen aan de probeerlessen. En dit ongeacht of zij zich achteraf defintief inschrijven. Wie meer dan een les volgt in het begin van het gym- en dansseizoen wordt verzocht zich onmiddellijk in te schrijven om aldus verzekerd te kunnen worden tegen ongevallen.

Procedure aangifte ongeval

 • Bij een ongeval tijdens de les of op de weg naar of van de les, dien je een aangifteformulier ingevuld te bezorgen aan de secretaris van de club.
 • Dit aangifteformulier kan je onderaan de deze pagina downloaden en bestaat uit 2 documenten:
  - Aangifte ongeval: dit kun je zo veel mogelijk zelf invullen. Wat je niet weet mag je openlaten zodat het door het secretariaat ingevuld kan worden. Vergeet niet om dit document te ondertekenen.
  - Medisch attest: te laten invullen door je arts. Vergeet niet om het document te ondertekenen en een klevertje van de mutualiteit op te kleven.
 • Bezorg beide documenten persoonlijk aan huis bij Pascale in de Europalaan 18, 9880 Aalter binnen de 5 dagen na het ongeval. Steek het niet zo maar in de bus. Mochten er nog gegevens ontbreken, dan hoef je niet terug te komen. Bel dus even aan a.u.b.
 • De aangifte wordt door het secretariaat aan de federatie bezorgd binnen de 8 dagen na het ongeval! Het medisch attest moet ook door de club ondertekend worden. Een kopie van zowel de aangifte als het attest kun je best zelf bijhouden in geval betwisting of in geval van verlies van poststukken. De club behoudt ook steeds een kopie.
 • Het slachtoffer en de clubverantwoordelijke voor ongevallen ontvangen een mail dat de aangifte op de federatie is binnengekomen met vermelding van het dossiernummer, toegekend aan deze schadeclaim.
 • Er kan geen uitbetaling plaatsvinden zolang er geen medisch attest ter beschikking werd gesteld.
 • Na aanvaarding van de aangifte en controle van het lidmaatschap ontvangt het slachtoffer een officieel schrijven van de federatie. Dit schrijven omvat het dossiernummer, een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing.
 • Het slachtoffer dient alle kosten eerst zelf te betalen, bezorgt deze kostenbriefjes aan zijn mutualiteit; de mutualiteit doet hiervan een eerste uitbetaling en bezorgt het slachtoffer de nodige uittreksels. Deze originele uittreksels, samen met originele (betaalde) facturen van het ziekenhuis, apothekersbriefjes, nodige bewijzen van aankopen uit de mediotheek (samen met het originele voorschrift) worden opgestuurd naar de federatie.
 • De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.
 • Indien de kosten te hoog oplopen kan ten allen tijde een tussentijdse uitbetaling gevraagd worden.
 • Het dossier wordt pas afgesloten indien het genezingsattest wordt opgestuurd of indien de termijn van twee jaar verstreken is. Dit genezingsattest kun je eveneens hieronder downloaden.
 • Indien na deze periode van twee jaar er nog geen volledige genezing is kan een percentage “blijvende invaliditeit” schriftelijk aangevraagd worden. Na ontvangst van dit schrijven word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek vanwege de verzekeringsmaatschappij; deze arts bepaalt welke som je nog uitbetaald krijgt waarmee je nog te verwachten onkosten kan betalen.

Mocht je nog bijkomende vragen hebben, dan kun je de federatie contacteren via onderstaande gegevens:
miekehutsebaut[at]gymfed.be
Tel: 09-243 12 08

We wensen je een spoedig herstel!


BijlageGrootte
IN - 130930 - attest-van-genezing-ethias-2011.pdf37.19 KB
IN - 130930 - AV-sportongevallen-ethias-2011.pdf499.14 KB
IN - 130930 - Aangifte ongeval GymFed-2016-2017.pdf721.3 KB
IN - 130930 - Medisch attest- GymFed-2016-2017.pdf.pdf286.1 KB
Nog geen beoordelingen